Contact Us

We keep things tasty!

C-3 Sitaram Vihar, 100Ft. Road, Patrakar Colony, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan

+91-9414073749

+91-9529264949

kmittaljaipur@yahoo.com

 

Enquire with us